Astrologia – Instytut Astrologii Humanistycznej

IAH to edukacja, prace badawcze, kursy astrologii, warsztaty oraz propagowanie profesjonalnego podejścia do astrologii.

Jacek Jakrobowski*

ur. 1967 r. – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Przez pięć lat był członkiem zarządu i dyrektorem generalnym w jednym z warszawskich  wydawnictw prasowych. Obecnie wspópracuje z  międzynarodową grupą kapitałową  dynamicznie rozwijającą działalność w Polsce.
Interesuje się zagadnieniami globalnego układu sił (studia strategiczne)  oraz rynkami finansowymi.

Z astrologią zetknął się ponad dwadzieścia lat temu. W 2005 roku podjął poważniejsze obserwacje dotyczące jej działania  i możliwego zastosowania w biznesie. Rozpoczął również badanie wzajemnych
korelacji  pomiędzy cyklami planetarnymi a zachowaniem indeksu WIG.
Uważa, że astrologia jest narzędziem, którego pełny wymiar wciąż pozostaje do odkrycia.

* Ze względów zawodowych  tymczasowo pragnie występować pod pseudonimem.

Dodaj komentarz