Astrologia – Instytut Astrologii Humanistycznej

IAH to edukacja, prace badawcze, kursy astrologii, warsztaty oraz propagowanie profesjonalnego podejścia do astrologii.

Maciej Lison

ur. w 1969 r. (faza Wodnika) w Jarocinie – astrolog, informatyk, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia matematyczno-informatyczne), doktor nauk technicznych w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Poznańska), pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki UAM (2002-2007), autor prac naukowych z dziedziny tłumaczenia automatycznego i sztucznej inteligencji, założyciel i współwłaściciel firmy POLENG sp. z o.o. (zajmującej się rozwojem informatycznych narzędzi lingwistycznych, przede wszystkim związanych z tłumaczeniem automatycznym), założyciel Instytutu Astrologii Humanistycznej, uczestnik kursów, warsztatów, szkół Leszka Weresa i Artura Święcha, muzyk z zainteresowania.

Astrologią zainteresowałem się na początku lat 90-tych, poszukując uniwersalnego sposobu opisu świata zarówno w jego aspekcie obiektywnym, jak i – a może nawet przede wszystkim – subiektywnym i próbując zrozumieć różnorodność zachowań ludzkich. Z podstawami astrologii zapoznawałem się na samym początku z książek Aleksandra von Pronaya. Prawdziwą jednak edukację astrologiczną uzyskałem dopiero u Leszka Weresa, na jego kursach, z jego książek i później z regularnego przebywania na jego słynnych Szkołach Astrologii Humanistycznej, Kosmobiologii i Kosmoekologii Kultury. Podstaw warsztatowych w zakresie sporządzania i opisywania kosmogramów nauczył mnie nieżyjący już niestety poznański astrolog Piotr Podemski, natomiast jeśli chodzi o sztukę interpretacji korzystałem i korzystam nadal z szerokiej wiedzy Artura Święcha. Na sposób uprawiania astrologii duży wpływ miały na mnie dodatkowo książki Dane’a Rudhyara. Jednak niewątpliwie najbardziej rozwijająca jest praktyka astrologiczna, czyli interpretacje kosmogramów konkretnych osób umożliwiające głębokie wniknięcie w naturę człowieka, pozwalające nie tyle na tolerancyjne, co bardziej świadome podejście do jego możliwości i słabości (a raczej tego, co słabością być się wydaje) oraz pouczające, jak – będąc tak do siebie podobni – my ludzie – możemy jednocześnie być tak różnorodni.

Jako naukowiec wierzyłem i nadal wierzę w możliwość naukowego udowodnienia skuteczności astrologii, choć po wielu latach zajmowania się tą dziedziną wiem, że może to być dosyć trudne. Interpretacja kosmogramu zawsze będzie czymś osobistym, intymnym zarówno dla osoby interpretowanej, jak i interpretującej, choć mam nadzieję, że naukowe uzasadnienie i opisanie pewnych aspektów astrologii taką interpretację może znacznie ułatwić. Interesuję się też humanistycznym, kulturowym kontekstem astrologii tak mocno rozwiniętym przez Leszka Weresa. Szczególnie Dynamiczny Zodiak, który jest inspirującym sposobem opisu pewnych podstawowych pojęć, jakimi posługuje się ludzkość. Słowa miłość, przyjaźń, szczęście, rodzina, agresja, nienawiść są tak często używane, a tak słabo rozumiane. Nie ma chyba innej dziedziny wiedzy, która potrafiłaby w tak kompleksowy i wyczerpujący sposób opisywać te pojęcia.

Dodaj komentarz