Astrologia – Instytut Astrologii Humanistycznej

IAH to edukacja, prace badawcze, kursy astrologii, warsztaty oraz propagowanie profesjonalnego podejścia do astrologii.

Instytut

Instytut Astrologii Humanistycznej (IAH) powołany został w  dniu 13 października 2007r. w Warszawie.

Twórcami Instytutu jest grupa pasjonatów astrologii, zaś jego celem – edukacja, prace badawcze oraz propagowanie profesjonalnego podejścia do astrologii i dziedzin z nią związanych.

Na stronie www.iah.pl na bieżąco można zapoznać się z projektami i pracami Instytutu.

Wszystkich pasjonatów astrologii i własnego rozwoju zapraszamy do zapoznania się z terminarzem najbliższych zajęć IAH w Polsce:

Ostatni Newsletter IAH
Kursy astrologii w Warszawie
Kurs astrologii w Poznaniu